Morocco - French Montana

MoroccoFrench Montana


Quotable Lyrics:
Yallah Yallah
Wallah ya habibi
Yallah Yallah
Wallah ya habibi
Wallah
Wallah ya habibi
Let’s go, habibi
Wallah ya habibi
Let’s go, habibi

Wa bss7a w salama, wa rebbi ykoun m3ana
Wa l’monde l’monde
Wa sir gha sir, ta sir f7alk, ta sir f7alk
Han

Awili (Haha)
Yallah zeghrti zeghrti (yallah, yallah)
A wllahta chewwehtina (Brr)
Yallah Yallah, ooh

Yallah Yallah
Wallah ya habibi
Yallah Yallah
Wallah ya habibi

Wallah
Wallah ya habibi
Let’s go, habibi
Wallah ya habibi
Let’s go, habibi

Aywa
Wallahi
Aywa aywa
A tta nod chte7, wa nodi chet7i

A chte7, Han
(Brrr-a)
Dirou nniya, dirou nniya